realtime messaging

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

Cùng nhau tìm hiểu xem các kĩ sư Mercari đã làm như thế nào để có thể xây dựng được ứng dụng realtime messaging xử lí được hàng tỉ request/s.

Read