mysql

Toàn tập về startup - Burn Rate

Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người 1 số kiến thức cơ bản về startup, đặc biệt là 1 số khái niêm cơ bản về nguồn tiền trong startup...

Read

Đào sâu về MySQL

Hầu như ai cũng đã từng và đang dùng MySQL nhưng mà cũng có nhiều thứ mà ít ai biết về MySQL. Nên hôm nay mình sẽ đào sâu về nó để chỉ cho mọi người biết nhé ...

Read