cold start

Ginco đã sử dụng và tối ưu Cloud Functions như thế nào

Hôm nay mình chia sẻ đến mọi người 1 case study khá hay mà Ginco đã thực hiện để quản lí giao dịch trong Blockchain bằng cách sử dụng hệ sinh thái Firebase.

Read