Khi nào nút "Cancel" không nên đặt là "Cancel"

An Essay on Typography by Eric Gill takes the reader back to the year 1930. The year when a conflict between two worlds came to its term. The machines of the industrial world finally took over the handicrafts.

Read
Case Study

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

Ý tưởng xây dựng 1 Progressive Web App (viết tắt là PWA) không phải là mới, được Google giới thiệu lần đầu vào năm 2015 với mục đích mang lại thật nhiều lợi ích cho cả người dùng và các nhà phát triển. Sau nhiều quá trình cố gắng, các engineers Pinterest đã xây dựng thành công Progressive Web App với trải nghiệm người dùng tuyệt vời trong trình duyệt trên mobile.

Read